Stanowisko KIGEiT do zm. rozp. ws. uprawnień abonentów

W dniu 31 maja br. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych.

Stanowisko KIGEiT: 349 kB