Stanowisko KIGEiT ws. certyfikowanego mechanizmu pomiaru

W dniu 18 sierpnia br. Izba w związku z ogłoszeniem  o społecznych konsultacjach dokumentacji konkursowej na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usług dostępu do Internetu, wysłała stanowisko w przedmiotowej sprawie do UKE.

Stanowisko KIGEiT: 568 kB