Stanowisko KIGEiT ws. formularzy sprawozdawczych (art.7 Pt)

Izba w dniu 21 sierpnia br., w związku z otrzymanymi do konsultacji projektami zmian formularzy dla celów sprawozdawczości, przesłała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej uwagi dotyczące proponowanych zmian. Izba podkreśliła w stanowisku, że co do zasady w pełni wspiera inicjatywę mającą na celu uproszczenie i ograniczenie zakresu informacji przekazywanych w ramach sprawozdań.

Stanowisko KIGEiT: 202 kB